dermoplastické a osteologické preparace

Pro muzea a školy:

  • dermoplastické preparace ptáků a drobných savců
  • tvorba balků ptáků a drobných obratlovců
  • osteologické preparace obratlovců (kromě ryb)
  • čištění lebek a kostí pomocí dermestidů (lebky bělené i nebělené prochází procesy, při kterých jsou dokonale zbaveny brouků /včetně zárodků/ a mohou být uloženy rovnou do sbírky)
  • preparace křídel a ocasu ptáků (pokud stav nedovolí ani preparaci balku, je možné zhotovit preparát roztažených křídel a ocasu)
  • oprava starých preparátů (včetně lihových, hmyz, ...)

Pro sběratele, larp a další zájemce:

  • dermoplastické preparace ptáků a drobných savců
  • osteologické preparace obratlovců
  • čištění a bělení lebek a kostí
  • výroba šperků z kostí

 

*nevytvářím trofeje velkých obratlovců